Jak budeme trénovat?

11. října 2020

Vážení rodiče a hráči,

ve čtvrtek 9. října byla vyhlášena další opatření, která vstupují v platnost od pondělí 12.10.2020. Vnitřní sportoviště budou od tohoto data na minimálně 14 dnů zcela uzavřena, proto se všechny tréninky ve Sportovním centrum a v tělocvičně v ZŠ Dr. Fr. L. Riegra ruší.

Rádi bychom tréninkovou činnost aspoň částečně zachovali, a proto využijeme možnosti trénovat venku ve skupinkách maximálně po 20 lidech.

Sledujte prosím členskou sekci, kde vás trenéři budou informovat o termínech tréninků a dalším postupu. Věříme, že nepříznivou dobu všichni ve zdraví přečkáme a brzy se budeme moci vrátit zpátky do haly.